AŞIK AVUKAT YENİ BÖLÜM
#KORELENDİK
ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme ile Üye olarak aşağıda belirtilen site kurallarına uyacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olacağınızdan dikkatle okunması gerekmektedir.

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi; herhangi bir hizmetin kullanımına ilişkin olarak www.tlctv.com.tr, dünya genelindeki bağlı şirketleri ve iştirakleri ile tarafınız arasında bağlayıcı ve icra edilebilir bir hukuki sözleşme teşkil etmektedir. Bu nedenlerle lütfen bu koşulları dikkatle okuyunuz.

Siz sitemiz kullanıcıları; “Üye Ol” butonuna basıp, bilgilerinizi aşağıdaki koşullara uygun olarak doldurmanız halinde sözleşme maddelerini tümüyle üye olarak kabul ettiğinizi ve işbu kurallara uyacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olacaksınız.

www.tlctv.com.tr koşullarını okumadıysanız veya tümüyle anlayıp kabul etmiyorsanız, işbu internet sayfamızdan hemen çıkarak hizmetlerimizi kullanmamalı veya kullanmayı durdurmalısınız.

MADDE 1

Taraflar

  1. tlctv.com.tr internet sitesinin hizmetlerini ve faaliyetlerini yürüten ENFORMASYON REKLAMCILIK VE FİLMCİLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş. (bundan böyle “Biz” ve/veya "TLC" olarak anılacaktır.)
  2. tlctv.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı

MADDE 2

Tanımlar

İşbu Sözleşme kapsamında;

Hizmet/Hizmetler : www.tlctv.com.tr internet sitesi üzerinden ve TLC’nin tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenecek ve/veya değiştirilecek şekilde yayımlanan ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere haber, video, bölüm videoları, fragmanlar, özel klipler, foto galeri gibi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her tip ve nitelikteki içerikler,

Site : www.tlctv.com.tr adresli internet sitesi,

Sözleşme : işbu üyelik sözleşmesi ve

Üye/Üyeler : www.tlctv.com.tr adresli internet sitesinde üyelik hesabı oluşturan 18 yaşında olan ve/veya 18 yaşını doldurmuş internet kullanıcısı/kullanıcıları anlamına gelmektedir.

MADDE 3

Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu; TLC’nin Site’de belirtilen koşullarda Üyeler’e Hizmetler’i sunması ve bu itibarla Üyeler’in bu Hizmetler’den yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 4

Üyelik Hesabı

4.1. Üye, Üyelik Hesabı’na TLC’nin koymuş olduğu şartlar ve kurallar kapsamında kendi belirleyeceği şifre, TLC’nin izin vereceği kullanıcı adı ve ardından sitede yer alan;

“Üyelik sözleşmesini okudum ve onaylıyorum.”

kutucuğunun işaretlenmesiyle sahip olacaktır.

4.2. Üye’nin Site’ye kayıt sırasında vermiş olduğu kişisel bilgileri Üye’ye özeldir ve bir Üye bu sayılan bilgileri kullanarak sadece 1 (bir) adet Üyelik Hesabı oluşturma hakkına sahiptir. Aynı kişisel bilgilerle birden fazla Üyelik Hesabı’na sahip olunamaz.

MADDE 5

Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Öncelikle Üye; işbu Sözleşme’yi kabul etmekle, Sözleşme’nin ekleri (“Ekler”) ve ayrılmaz, bütünleyici parçası olan Site’nin http://www.tlctv.com.tr/kullanim-kosullari linkinde bulunan Kullanım Koşulları, http://www.tlctv.com.tr/gizlilik-politikasi linkinde bulunan Gizlilik Politikası ve http://www.tlctv.com.tr/cerez-politikasi linkinde bulunan Çerez Politikası hükümlerini de okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

5.2. Üye; işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, madde 5.1.’de geçen Ekler’ine, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun şekilde hareket edeceğini, işbu Sözleşme’de belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.3. Üye’nin Sözleşme’de, Ekler’inde belirtilmiş ve/veya yürürlükteki mevzuattaki herhangi bir şarta ve kurala uymaması durumunda üyeliği TLC tarafından ivedilikle sona erdirilecektir. Buna ek olarak Üye; bu aykırı davranışı nedeniyle oluşan TLC’nin maddi/manevi, müspet/menfi her türlü doğrudan/dolaylı zararını ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Üye; Site’ye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar tahtında doğru olduğunu, TLC’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğradığı/uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Bu sebeplerle Üye, Site’ye kaydettiği bilgilerini her zaman güncel tutmak ile yükümlüdür.

5.5. Üye’nin Üyelik Hesabı’nı oluştururken Site’ye bildirmiş olduğu e-posta adresi, her türlü yasal iletişimin gerçekleştirileceği iletişim adresidir. Üye, e-posta adresinde yapacağı değişikliği 5 (beş) gün içerisinde yazılı olarak TLC’nin künyesinde bulunan e-posta adresinden Site’ye bildirmekle yükümlüdür. Üye, e-posta adresinde yaptığı değişikliği Site’ye bu maddeye uygun şekilde bildirmedikçe eski e-posta adresine Site tarafından yapılan bildirimlerin geçerli olacağını ve bu bildirimlere uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. Üye’nin Site üzerinden sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandığı Üyelik Hesabı’nı oluşturan tüm bilgilerin; güvenliği ve 3.kişilerden gizli tutulması hususları müstakilen Üye’nin sorumluluğundadır. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından TLC’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, TLC’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Bu halde Üye, TLC’nin maddi/manevi, müspet/menfi her türlü doğrudan/dolaylı zararını ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.7. Üyeler, işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye TLC’nin yazılı onayı olmadan kullandıramaz, devredemez, lisans veremez, kiralama veya satışa arz etme gibi her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ticari faaliyete konu edemez ve/veya satamaz. Ayrıca Üye, TLC’den izin almaksızın TLC hizmetlerini ticari olarak ya da reklam amacıyla kullanmayacağını ve diğer Üyeler’i bir başka internet sitesine yönlendirmeyeceğini kabul eder. Bu tür işlemler veya yetkisiz kullanımlar sonucu 3. kişilerin uğradıkları veya uğrayacakları zararlardan dolayı TLC doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu olmaz. TLC’nin Üye’ye karşı bu konuda doğacak tazminat hakkı saklıdır.

5.8. Üye; Site’ye virüs veya başka zararlı unsur içeren her türlü içerik, yazılım, program ya da başka herhangi bir malzeme ve materyal iletemez, yükleyemez, yayımlayamaz ve paylaşamaz. Aksi halde Üye, TLC’nin maddi/manevi, müspet/menfi her türlü doğrudan/dolaylı zararını ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. Üye; Hizmetler’den faydalanırken TLC’nin, diğer Üyeler’in, üçüncü kişilerin ve/veya veya diğer kişi, kuruluş, kurumlara, topluma veya toplumun bir kesimine karşı tehdit, vahşet, hakaret, taciz, pornografik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurlar içeren, suça, ırk ve etnik saldırıya, her türlü ayrımcılığa teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum, bilgi, fotoğraf vb. hiçbir öğeyi hiçbir şekilde paylaşmayacağını, şahsi ve ticari itibarını sarsacak, zedeleyecek, kişilik haklarına tecavüz niteliği taşıyacak fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olacağını, kişileri eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler kullanmayacağını, bunlarla sınırlı olmaksızın Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuata ve uluslararası anlaşmalara aykırı olan, suç veya kabahat olarak sayılmış eylemleri, fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, aksi halde hukuki ve cezai tüm sorumluluğun müstakilen ve tamamen yalnızca kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.10. Üye’nin Site’den faydalanma ve Site’ye erişimden dolayı uğrayabileceği tüm zararlardan TLC’nin veya TLC’nin doğrudan ve/veya dolaylı olarak hissedarı olduğu tüm iştirakleri ile bağlı şirketlerinin, TLC çalışanlarının ve yöneticilerinin herhangi bir şekilde sorumluluğu yoktur.

5.11. TLC, Üyeler’in kişisel bilgileri dahil tüm bilgilerin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan (virüs, vs. sınırlı olmamak kaydıyla) dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye; Site’yi ve Hizmetler’i kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden TLC’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

5.12. TLC tarafından Üye’nin Üyelik Hesabı’nda bildirmiş olduğu e-posta adresine gönderilen tüm bildirimlerin, TLC tarafından gönderilmesiyle/iletilmesiyle Üye’ye ulaştığı ve bu bildirimlerin okunduğu ve onaylandığı kabul edilecektir.

5.13. Üye, Site’ye yüklediği her türlü yazı, fotoğraf, video, yazılım, bilgi, görsel, işitsel malzemelerin ve bu sayılanlar ile sınırlı olmaksızın diğer uygulamaların ve/veya bunların işlenmesi halinde işlemesi ve/veya ses kayıtları ve/veya oluşturulan her türlü tertip ve versiyonları ve/veya bunlardan elde edilen ve/veya bunlarla bağlantılı her türlü tespitler üzerindeki tüm mülkiyet hakları ile eser sahibi olmaktan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (bundan böyle “FSEK” olarak anılacaktır)’ndan doğan ve FSEK madde 21’de tanımlanan işleme, FSEK madde 22’de tanımlanan çoğaltma, FSEK madde 23’te tanımlanan yayma, FSEK madde 24’te tanımlanan temsil ve FSEK madde 25’te tanımlanan işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim şeklindeki mali haklarını, manevi haklarının kullanım hakkını ve/veya icracı ve/veya yapımcı olmaktan doğan bağlantılı haklarını, topluma sunuluş biçim, zaman, sayı sınırı olmaksızın ve yerinin belirlenmesi ve eserde herhangi bir şekilde değişiklik yapılması ve tasarımdan, markadan doğan haklarını, tasarımları tescil ettirme ve ürünlere uygulama ve diğer tüm fikri ve sınai haklarını, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarını, TLC tarafından belirlenen her türlü mecrada/platformda/ürün/malzeme/organizasyonda vs. (radyo, TV, internet, sinema, doğrudan pazarlama aktiviteleri, basın toplantıları, yazılı ve görsel medya dâhil olmak üzere Wap, kiosk, cep telefonu gibi elektronik ya da sayısal/dijital ortamlarda, telefon santrali ve IVR müzikleri, telefon zili tonları vb. sınırlı olmamak kaydıyla) katma değerli servisler (Hücre yayını, WAP/GPRS, Mobil müzik, mobil video, çalarken dinlet, Mobil TV, Videostreaming ve diğer tüm şarkı indirme servisleri ve/veya işbu tarihten sonra gelişecek yeni nesil mobil teknolojileri, vb. sınırlı olmamak kaydıyla) kapsamında her türlü servis, ortam, uydu, kablo, karasal diğer dijital, telli ve telsiz tüm araçlar olmak üzere ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın geçerli olmak üzere ve 3.kişilere de devredilebilecek şekilde, herhangi bir süre, sayı ve mecra kısıtlaması olmaksızın, Türkiye ve dünyada kullanılmak üzere, herhangi bir bedel talep etmeksizin devrettiğini, söz konusu eserlerin önceden izin almaya gerek olmaksızın yayınlanmasına ve/veya görüntülenmesi/izlenmesine ve söz konusu eserlerin ve bu eserlerle ilgili sistem kayıtlarının (eserleri sisteme yükleme, çıkarma vb. sınırlı olmamak kaydıyla) TLC ve iştirakleri tarafından kaydedilmesine/işlenmesine ve altyapı sağlayan firmalarla da paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.14. Üye, 5.13’te bahsedilen eserler üzerindeki ve eserde yer alan herhangi bir fikri ve sınai hak teşkil eden unsur üzerindeki, tüm mülkiyet haklarının, çoğaltma, yayma, işleme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim şeklindeki mali, manevi haklarının kullanma hakkının ve yapımcı ve/veya icracı olmaktan doğan bağlantılı hakların, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarının, tam ve tek sahibi olduğunu, alt çalışanlardan, ilgili eser veya hak sahiplerinden ya da onların bağlı bulunduğu meslek birliklerinden “FSEK”in 48 ve 52 nci maddelerinde düzenlenen sıhhat şartlarına uygun ve yazılı şekilde sınırsız ve herhangi bir süre, sayı kaydı olmaksızın süresiz ve sayısız şekilde, Türkiye’de ve tüm dünyada yukarıda sayılanlar da dâhil her türlü ürün/platform/malzeme/organizasyon/mecrada vs. geçerli olmak üzere üçüncü kişilere de devredilebilecek biçimde devraldığını, izin aldığını, hak sahibi olduğunu, eserler dolayısı ile Meslek Birliklerine ödenmesi gerekli tüm bedellerin sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt ederek, bu hakların kendi uhdesinde olduğunu, bu hakları devredebilme kabiliyet ve hukuki salahiyetinde olduğunu, bu haklar üzerinde direkt veya dolaylı olarak bir üçüncü şahsın hiçbir nam ve isim altında herhangi bir takyidat, mali veya manevi veya ticari bir hakkı olmadığını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6

TLC’ nin Hak ve Yükümlülükleri

6.1. TLC; bu Sözleşme’nin konusu olan Hizmetler’in kapsamını, içeriğini herhangi bir zamanda değiştirme ve Hizmetler’in sunulmasını geçici süreyle askıya alma ve durdurma konusunda münhasır yetkilidir. Bu durumlardan dolayı TLC’nin Üye’ye veya 3. şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu ya da taahhüdü olmamakla birlikte Üye, TLC’den hiçbir surette bir talepte bulunmamayı kabul eder.

6.2. TLC; her zaman Üye mesajlarını silme, Üye’yi Hizmetler’den menetme, üyeliğini askıya alma ve Üye’nin üyeliğine son verme hakkını saklı tutar. Üye, böyle bir durumda TLC’den hiçbir surette bir talepte bulunmamayı taahhüt eder.

6.3. TLC, Üye’nin başka web sitelerine geçişini (vermiş olduğu linkle, reklam ile vb. sınırlı olmamak kaydıyla) sağlayabilir. Bu takdirde Üye, geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden TLC’nin sorumlu olmadığını kabul eder. Üye; Site’de link verilmesinin, link verilen web sitelerinin içeriğinin TLC tarafından onaylandığı anlamına gelmediğini kabul eder.

6.4. Site’de yer alan bilgilerin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette TLC tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Üye, hiçbir şekilde Site’de yer alan bilgilerin ve/veya Hizmetler’in hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz.

6.5. TLC, Site’de sağlanan yabancı dil çevirilerin doğruluğu ve eksiksizliğine ilişkin olarak herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır.

6.6. Üye; Site’de yer alan bilgilerin ve/veya Hizmetler’in gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi / manevi, menfi /müspet her türlü zarardan her nam altında olursa olsun TLC’yi, yönetim kurulu üyelerini, yöneticilerini, çalışanlarını, bu Site’de yer alan bilgileri ve/veya Hizmetler’i hazırlayan kişileri sorumlu tutmayacağını kabul eder.

6.7. TLC; Üye’ye daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, İnternet Sitesi’nin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda Üye’nin kişisel bilgilerini kullanabilir. Bu veriler, Çerezler sayesinde toplanabilir.

Çerez Politikası, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası www.tlctv.com.tr internet adresinde yayınlanmakta olup; Sözleşme’nin madde 5.1.’de de düzenlendiği üzere, Üye’nin işbu Sözleşme’yi kabul etmesiyle işbu Sözleşme Ekler’inin de hükümlerini kabul ettikleri anlamına gelecektir.

6.8. TLC, Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir almıştır. Ancak Üyeler’in Site’ye giriş yapmasıyla, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

6.9. TLC üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. TLC ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

6.10. Site’deki her türlü fikir ve sanat ürününün, markaların, ticari sır, ayırt edici isimler ve işaretler, logo ve tasarımlar ve benzeri fikri mülkiyet hakları, bilginin, materyalin, resimlerin, metinlerin, görsel ve işitsel imgelerin, videoların, dizilerin, filmlerin, her türlü ses ve görüntü kayıtların, yazılım programların ve veritabanların kullanımı FSEK hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde TLC’nin yazılı iznine tabidir. Üye; FSEK ve ilgili mevzuat kapsamında korunan herhangi bir fikir ve sanat ürününü, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali TLC’nin açık yazılı iznini almadan kullanamaz, devredemez ve iletemez, Site’nin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanamaz. Üye; FSEK, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde TLC’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı/kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkı saklıdır.

MADDE 7

Delil Sözleşmesi

Taraflar; TLC’ ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının, ticari defter ve belgelerin tek ve gerçek münhasır delil olarak, 6100 Sayılı HMK madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir münhasır delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan ederler. Üye, TLC kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8

Mücbir Sebepler

"Mücbir Sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve TLC’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda TLC; işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.  Bu ve bunun gibi durumlar TLC için; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için TLC’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

 

 

MADDE 9

Sözleşme’nin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu Sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, Sözleşme’nin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

MADDE 10

Sözleşme’nin Feshi

İşbu Sözleşme, Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya TLC tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Taraflar, diledikleri zaman Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecektir. İşbu halde dahi TLC’nin Sözleşme’den kaynaklanan tüm hak ve yetkileri FSEK kapsamındakiler de tamamen dahil olmak üzere saklıdır. Bu bağlamda Üye, hiçbir şekilde Sözleşme’nin feshini ileri sürerek herhangi bir talepte bulunamaz.

MADDE 11

İhtilafların Halli ve Uygulanacak Hukuk

İşbu Sözleşme’ye ilişkin ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İhtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır.

MADDE 12

Yürürlük

Üye Ol formunu doldurup formun altında bulunan "Üyelik sözleşmesini okudum ve onaylıyorum." butonunu tıklandığında bu Sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Üye, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü ve Ekler’ini okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve Üye’nin kendisiyle ilgili verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

© 2024 Warner Bros. Discovery, Inc. veya bağlı kuruluşları ve iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.