BENİM TUHAF ALIŞKANLIĞIM: ŞİMDİ NASILLAR?
YENİ BÖLÜM

KULLANIM KOŞULLARI

Lütfen Kullanım koşullarını dikkatlice okuyunuz ve Site’yi kullanmadan önce hepsini tam olarak anladığınızdan emin olunuz.

Kullanım Koşulları 

TLC websitesine hoşgeldiniz.

İşbu websitesinde (“Site”) sunulan hizmetler, ENFORMASYON REKLAMCILIK VE FİLMCİLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş. (bundan böyle “Biz” ve/veya "TLC" olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır ve Site'nin yasal sahibi TLC olup, Site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi TLC'ye aittir.

  

MADDE 1

Kullanım Kurallarının Kabul Edilmesi

1.1 Bu Site’yi kullanarak kabul etmiş olduğunuz site kullanım koşulları ("Kullanım Koşulları" ve/veya “Sözleşme”) aşağıda bilginize sunulmuştur.

 

1.2. İşbu Sözleşme’nin içerdiği şartlar, sizin Site’ye erişim ve Site kullanımıyla ilgili kayıt ve şartları tespit etmektedir. Sözleşme, Site’mizde size sunulan hizmetleri kullanımınıza ilişkin olarak siz ve TLC arasında yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma teşkil eder. Site’ye erişiminiz ve bu Site’yi kullanmanız işbu Sözleşme’yi kabul ettiğiniz ve Sözleşme’nin kuralları ile bağlı olduğunuz anlamına gelmektedir. Eğer Sözleşme’de belirtilen yazılı şart ve koşulları kabul etmiyor ve bu kurallarla bağlı kalmak istemiyorsanız, Site’ye erişim sağlamamalı ya da Site’yi kullanmamalısınız.

 

1.3. Site hizmetlerinden yararlanan ve Site'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, TLC tarafından Kullanım Koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak işbu koşulları gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz.

 

1.4. TLC; Site' de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

 

MADDE 2

Sorumluluk Kabul Etmeme

2.1. Site’nin kullanımından kaynaklanan risklerin sorumluluğu size aittir. Site, "olduğu gibi" ve "mevcut şekliyle" sunulmaktadır. Bu itibarla Sözleşme ile Site’ye giriş yapmak ve kullanmakla Site’nin içeriği ile ilgili kullanımdan doğacak riskleri üstlenmiş olduğunuz kabul edilir.

 

2.2. TLC; Site’nin içeriğinin ve tüm muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte:

 

 1. Site’yi kullanımınızın ihtiyaçlarınızı karşılayacağını,
 2. Site’yi kullanımınızın kesintisiz, tam zamanında, güvenli veya hatasız olacağını,
 3. Site’yi kullanımınız sonucu elde ettiğiniz herhangi bir bilginin doğruluğunu veya güvenilirliğini ve
 4. Site’nin bir bölümü olarak size sunulan herhangi bir yazılımın işleyişindeki veya işlevselliğindeki herhangi bir arızanın düzeltileceğini,
 5. Site’nin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı,
 6. Site’nin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya

beyan veya taahhüt etmez.

 

MADDE 3

Üyelik

Site’ye üye olmanız istenebilir ve/veya bu şekilde bir hizmet sunulabilir. Bu halde kayıt ve üyelik için sizden istenen bilgileri veya size verilen kayıt ve üye formunda istenen bilgilerinizi doğru, inanılır, güvenilir ve tam olarak vermeniz ve bu bilgileri zamanında güncellemeniz gerekmektedir. Eğer TLC’nin sizin verdiğiniz bilgilerin doğruluğu, inandırıcılığı, güvenirliği ve güncelliği hakkında kuşkulanmak için makul nedenleri varsa, sizin Site’yi kullanımınızı ve Site’ye erişiminizi askıya alabilir veya tamamen engelleyebilir.

 

MADDE 4

Güvenlik

İnternet üzerindeki bilgi alış verişleri genel olarak güvenli olmadığı için internet ortamındaki bilgi alış verişlerinizde dikkatli olmanız tavsiye edilmekte olup, işbu konuda TLC, size Site içindeki iletişiminizin, kişisel ve diğer bilgilerinizin güvenliğine ilişkin olarak ya da üçüncü şahıslar tarafından bilgilerinizin ele geçirilmesine karşı teminat vermez.

 

MADDE 5

Bağlantılar (Linkler)

5.1. Site’de başka web sitelerinin bağlantıları yer alabilir. TLC, diğer web sitelere bağlantıların bulunması, bağlantısı verilen web sitelerinin içeriklerinin onaylandığı anlamına gelmez, ayrıca bağlantısı verilen sitelerin kullanımı farklı kullanım koşullarına tabidir. TLC, Site’de linklerin kullanımından doğan kayıp, hasar ve başka yükümlülüklerden sorumlu değildir.

5.2. TLC; üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte;

 1. ihtiyaçlarınızı karşılayacağını,
 2. kesintisiz, tam zamanında, güvenli, veya hatasız olacağını,
 3. elde ettiğiniz herhangi bir bilginin doğruluğunu veya güvenilirliğini,
 4. size sunulan herhangi bir yazılımın işleyişindeki veya işlevselliğindeki herhangi bir arızanın düzeltileceğini,
 5. işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı,
 6. zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu gibi hususlarda kullanıcıya

beyan veya taahhüt etmez.

 

MADDE 6

Mülkiyet

 

Site’deki her türlü fikir ve sanat ürününün, markaların, ticari sır, ayırt edici isimler ve işaretler, logo ve tasarımlar ve benzeri fikri mülkiyet hakları, bilginin, materyalin, resimlerin, metinlerin, görsel ve işitsel imgelerin, videoların, dizilerin, filmlerin, her türlü ses ve görüntü kayıtların, yazılım programların ve veritabanların kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde TLC’nin yazılı iznine tabidir. Kullanıcı; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında korunan herhangi bir fikir ve sanat ürününü, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali TLC’nin açık yazılı iznini almadan kullanamaz, herhangi bir fikir ve sanat ürünü, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali iletmek amacıyla kullanamaz, Site’nin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanamaz. Kullanıcı; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde TLC’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı/kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkı saklıdır.

 

 

MADDE 7

Web Sitesini Kullanım ve Yapılan Eklemeler

7.1. Site’de sizlere sunulan hizmetler yalnızca kişisel kullanımınız için sunulmakta olup herhangi ticari bir amaçla kullanılamaz.

7.2. Site TLC ve diğer kullanıcılarla iletişime girmek için siz kullanıcılara Site’ye mesaj ve değişik içerikler ekleme, dosya ve benzeri unsurları yükleme imkânı sunabilir.

7.3. Site’de kullanıcılara aşağıda paragrafta yer alan davranışlar yasaklanmıştır:

 1. Site’nin düzenli bir şekilde çalışmasını veya başkalarının Site’yi kullanmasını ve ondan yararlanmasını engellemek, kısıtlamak, mani olmak, müdahale etmek veya bu yönde bir teşebbüste bulunmak,
 2. Başka bir kişiyi taciz etmek veya zarar vermek,
 3. 18 yaşın altındaki bir kişiyi istismar etmek veya tehlikeye atmak,
 4. Başka bir kişinin görüntüsü veya videosunu izni olmadan paylaşmak, yüklemek veya iletmek,
 5. içeriği hukuka aykırı, tehdit edici, hakaret niteliğinde, aşırı şiddet içeren, reklam, genel ahlaka aykırı, pornografik, aşağılayıcı, argo ve benzeri her türlü mesaj, ekleme, yükleme yapmak,
 6. kin, nefret, ırkçılık, bağnazlık, başkalarına karşı her türlü fiziki tecavüzü teşvik eden, rahatsız edici, saldırgan veya başkalarına saldırganlığı teşvik edici, her türlü mesaj, eklemeler ve yüklemeler,
 7. 18 yaşından küçükleri şiddet ve cinselliğe yönelten, teşvik eden veya kanuna karşı faaliyetler hakkında eğitici bilgi veren, yasadışı silahların üretimi, nasıl yapıldığı, nasıl satıldığı hususunda bilgi veren mesajlar, eklemeler, yüklemeler,
 8. diğer kullanıcılardan rızaları dışında şifre (varsa) ve kişisel bilgilerini istemek, almak,
 9. Site’yi ve/veya içeriğini ticari amaç için kullanmak, reklam, satış, ticari faaliyetle ilgili unsurlar taşıyan mesaj göndermek, eklemelerde bulunmak veya yükleme yapmak,
 10. virüs veya zararlı spamlar içeren veya virüs yaratan her türlü mesaj, ekleme ve yüklemeler ya da diğer kullanıcılara e-mail veya spam göndermek,
 11. burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla suç teşkil edecek veya suça teşvik edici nitelikte veya ulusal ve uluslararası kanunlara aykırı olan veya başkalarının kişisel haklarını ihlal eden, özel hayatlarına ve anayasal haklarına tecavüz teşkil eden her türlü yazı, makale, resim, görüntü, fotoğraf, haber, yazılım programı veya benzeri unsurlar,
 12. Rakip hizmetlerin reklamını veya tanıtımını yapmak,
 13. Patent, marka, ticari sır, telif hakkı, gizlilik, reklam veya başka mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, başkalarının haklarını ihlal etmek,
 14. Yukarıdaki paragraflarda yer alan davranışlardan herhangi birine teşebbüs etmek ya da başkalarını yapmaları için teşvik etmek.

 

7.4. Bunların haricinde; Site’ye bıraktığınız mesajlar, yaptığınız ekleme ve yüklemelerle TLC’ye münhasıran, yer ve süre sınırı olmayan, devri kabil, geri alınamaz ve ücretsiz izin ve lisans hakkı verdiğiniz kabul edilecektir. Bahsi geçen izin ve lisans hakkı; kullanım, dağıtma, yayma, iletme, çoğaltma, depolama, değiştirme, düzeltme, uyarlama, işleme ve derleme eser meydana getirme, yeniden iletme, kamuya açık alanda icra etme, teşhir etme, alt lisans ve diğer benzeri hakları da kapsamaktadır.

 

7.5. TLC, Site kullanıcılarının paylaştığı içerikleri ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu hizmetlerin kötüye kullanıldığını öğrenirseniz, durumu derhal izleyicitemsilcisi@wbd.com adresine bildirin.

 

MADDE 8

Gizlilik ve Çerez Politikası

Site hizmetlerinin kullanılması aynı zamanda bu atıfla bu Sözleşme’ye dahil edilen Gizlilik Politikası & Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni ve Çerez Politikamıza tabidir.

 

MADDE 9

Feragat

Siz kullanıcıların açık veya zımni olarak işbu akdi ihlal etmeniz karşısında TLC tarafından işbu akdin ihlal edilmesine müsaade edilmesi veya haktan feragat edilmesi, bu ve benzeri diğer akit şartlarını ihlalleriniz karşısında TLC tarafından size izin verildiği veya söz konusu diğer ihlaller karşısında hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.

 

MADDE 10

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, TLC, işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası & Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’nden doğan yükümlülüklerinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu gibi durumların varlığı halinde TLC, temerrüde düşmüş addedilmeyecek ve TLC’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebepler; bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar olarak kabul edilecektir.

 

MADDE 11

Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu Sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, Sözleşme’nin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

MADDE 12

Uygulanacak Hukuk & Uyuşmazlık Çözümü

İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları’ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

MADDE 13

Yürürlülük & Kabul

İşbu Kullanım Koşulları, TLC tarafından, Site içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, Site’yi kullanmakla, işbu Kullanım Koşulları hükümlerini, kabul etmiş olmaktadırlar.

 

© 2024 Warner Bros. Discovery, Inc. veya bağlı kuruluşları ve iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.