BENİM TUHAF ALIŞKANLIĞIM: ŞİMDİ NASILLAR?
YENİ BÖLÜM

Ailemiz Büyüyor

14 çocuklu Derrico ailesi ile tanışın. Beşiz, üçüz ve 2 ayrı ikizlerden oluşan bu sıra dışı ailenin sıcak hikayesine tanık oluyoruz.

© 2024 Warner Bros. Discovery, Inc. veya bağlı kuruluşları ve iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.